VAD ÄR FRANKOFONI?


Frankofoni är i första hand det internationella samfundet för fransktalande personer. Franska språket är, med sina 275 miljoner frankofoner utspridda på fem kontinenter, det femte mest talade språket i världen. Dessutom är franskan på uppsving: det är det andra mest studerade språket inom Europeiska Unionen och det tredje mest använda arbetsspråket i världen. Franskan har lovande framtidsutsikter!

Samfundet företräds institutionellt sedan år 1970 av den internationella organisationen för fransktalande länder (l’Organisation Internationale de la Francophonie eller OIF). OIF är den institution som verkar för att främja det franska språket och även samarbetet mellan de 84 stater och regeringar som utgör samfundet (54 medlemmar och 26 observatörer, se listan här).

Den främsta instansen för frankofoni är konferensen för medlemsstaternas stats- och regeringschefer, allmänt kallat ”Sommet de la Francophonie” (toppmötet för fransktalande länder). Under toppmötet, som hålls vartannat år, fattas det beslut om nya fullvärdiga medlemmar, associerade medlemmar och observatörer i OIF.

Det är under detta toppmöte som generalsekreteraren för OIF utses på en mandatperiod på fyra år. Den nuvarande generalsekreteraren är kanadensiskan Michaëlle Jean, utsedd år 2014 vid toppmötet i Dakar.

OIF:s fyra huvuduppgifter:


  • Främja det franska språket samt den kulturella och språkliga mångfalden,
  • Främja fred, demokrati och mänskliga rättigheter,
  • Ge stöd till utbildning, lärande, högre utbildning och forskning,
  • Utveckla samarbetet för främjandet av hållbar utveckling.


Med hänsyn till dessa fyra huvuduppgifter, fokuserar OIF i all sin verksamhet på unga och kvinnor samt på tillgången till informations- och kommunikationsteknologi. OIF har även ingått flera samarbetsavtal med regionala och internationella organisationer (Förenta nationerna, Europeiska unionen, Afrikanska unionen, m.fl.) i samband med genomförandet av sina program.


Frankofoni i Sverige tar sig uttryck i aktiviteterna som OIF:s medlemsstaters ambassader och deras svenska partners anordnar. Aktiviteterna som fyller året med franskspråkiga evenemang är bland annat utställningar, konferenser och konserter. Mars månad är särskilt fullspäckad med franskspråkiga evenemang som äger rum i samband med den internationella dagen för franskspråkighet den 20 mars.

Karta: Frankofoni i världen (Källa: Organisation Internationale de la Francophonie)