IMPRINT


Publicering och hantering av webbplats


Webbplatsen frankofoni.se  drivs av flera franskspråkiga ambassader och kulturinstitut som är baserade i Stockholm.

Om du vill ha mer information om ett evenemang som är kopplat till ett franktalande land i Sverige, vänligen kontakta direkt de berörda ambassaderna, instituten, organisationerna eller institutionerna.

E-post: info@frankofoni.se

Grafisk design och webbutveckling


Sébastien DESCLOUX / Webmaster Nantes

SIRET : 793 098 518 00012

Code APE 6201Z Programmation informatique

Siège Social : 1, rue de Pornichet apt.3 44300 Nantes

Tel. +33 6 82 78 43 29

E-post: contact@howdouyou.com

Webbplats: Howdouyou.com

Värdskap


Företaget Surftown är värd för webbplatsen www.frankofoni.se

Cohaesio Group
Per Henrik Lings Allé 4, 4.
DK-2100 Copenhagen
Denmark

Databehandling och frihet


I enlighet med den ändrade franska lagen om "informatique et libertés" (6 januari 1978) har du rätt till tillgång till och rättning av uppgifter som rör dig.

Vill du utöva denna rätt och få tillgång till uppgifter som rör dig kan du höra av dig till oss på följande e-postadress: info@frankofoni.se

Bestämmelser och villkor för tillhandahållande av webbplats


Frankofoni.se tillhandahåller sin webbplats i enlighet med de rättsliga uppgifter som anges nedan och användarna har åtkomst till webbplatsen i enlighet med villkoren som beskrivs. All anslutning till webbplatsen frankofoni.se omfattas av de rättsliga uppgifter som frankofoni.se har rätt att ändra och uppdatera när som helst.

Genom att ansluta dig till frankofoni.se godtar du den rättsliga informationen.

 

 Frankofoni.se stävar efter att upprätthålla tillgången till webbplatsen men har ingen skyldighet till det. Det ska preciseras att vid underhåll, uppdateringar eller andra tekniska processer kan tillgången till webbplatsen avbrytas. Frankofoni.se är inte under några omständigheter ansvarig för dessa avbrott eller eventuella konsekvenser för användaren.

Webbplatsens innehåll så som bilder, ljus, filmer (icke uttömmande lista) som läggs ut på webbplatsen frankofoni.se skyddas av upphovsrätten och/eller andra immaterialrättigheter.

 All kopiering, reproduktion, återpublicering, anpassning, ändring, modifiering eller distribution (partiell eller omfattande) av innehållet på frankofoni.sesom tillhör webbplatsen eller en tredje part, oberoende av förfaringssättet, är olagligt (med undantag för enstaka kopiering, på en enda dator och enbart för privat användning).

Webbplatsens innehåll kan komma att ändras utan förvarning och tillhandahålls utan garantier (underförstådd eller uttryckligen) och kan inte under några omständigheter ge rätt till kompensation. Däremot kommer webbplatsutgivaren anstränga sig för att ge ut uppdaterad och korrekt information samt för att korrigera eventuella fel. Uppgifterna och bilderna som finns på webbplatsen skyddas av copyright © 2018 frankofoni.se eller samarbetspartners copyright. Logotyperna är registrerade varumärken.

 frankofoni.se får inte hållas ansvarig för eventulla skador som orsakas direkt eller indirekt på användarens utrustning till följd av virusspridning eller andra datorinfektioner. Webbplatsutgivaren vidtar alla möjliga åtgärder för att skydda sina uppgifter och/eller programvaran från virus som sprids på internet.

frankofoni.se får inte hållas ansvarig för andra indirekta skador (som till exempel förlust av marknadsandelar eller förlust av möjligheter) till följd av användning av webbplatsen frankofoni.se.

Webbplatsen frankofoni.se kan innehålla länkar till andra webbplatser (samarbetspartners eller inte). Eftersom frankofoni.seinte kan kontrollera sina webbsidor, kan inte frankofoni.sehållas ansvarig för tillhandahållandet av webbsidorna och kan inte heller hållas ansvarig för dess innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material på finns på webbplatsen eller som kommer från webbplatsen. Frankofoni.se kan inte heller hållas ansvarig för användarens bruk av webbplatsen och därmed för skador (bevisade eller misstänkta) eller förluster till följd av (eller i samband med) användningen. Det är inte frankofoni.se som hålls ansvarig till följd av att du har litat på innehållet eller på varor och tjänster som finns tillgängliga på webbsidorna. Vi påminner dig om att webbplatsens samarbetspartners eller icke-samarbetspartners omfattas av sina egna användarvillkor.

 Frankofoni.se förbehåller sig rätten att ifrågasätta användarens civilrättsliga och straffrättsliga ansvar, i synnerhet vid rasistiska, kränkande, förolämpande eller pornografiska meddelanden, oavsett vilket material som har använts (text eller pornografi till exempel).

 De uppgifter som fylls i i kontaktformuläret används endast av frankofoni.se.

Annan information


 Webbplatsens användare är informerade om att uppgifter tillfälligt kan sparas (i minnet eller på disken) vid besök på webbplatsen, för att underlätta navigeringen. Användarna är underrättade om detta och om möjligheterna de har för att motsätta sig detta. Se sidan: Vad är cookies.