Dada är Dada


dada-visuel

Utställning

Redigerad på 06/02/2018

Datum

Från fredag 17 november 2017
00:00

Till söndag 20 maj 2018
00:00

Karta

Dela

Return

Kom och lär dig mer om dadaism genom utställningen "Dada är Dada" som äger rum fram till 20 maj på Bildmuseet i Umeå!

Utställningen presenterar målningar, teckningar, dokument, fotografier, collage, objekt, ljudinspelningar och film som härrör från tiden då en av de största konströrelserna blomstrade på 1900-talet.

Flera stilar inom samma rörelse

För att göra kulturell revolt samlade dadaismen ihop bildkonstnärer, författare och musiker som förenade konsten och livet. Man använde nya material och tekniker så som collage, readymades, happenings, performance, gatuteater, ljudpoesi och film.

Dadaisterna kritiserade och ifrågasatte sin tid genom humor, ironi, andlighet, hån och satir. Utställningen lyfter fram rörelsens antinationalism, gränsöverskridande nätverk och vilja att ifrågasätta etablerade strukturer.

De franska eller franspråkiga konstnärerna som finns representerade för tillfället är huvudsakligen: Pierre Albert-Birot, Celine Arnauld, Serge Charchoune, René Clair, Jean Crotti, Sonia Delaunay, Marcel Duchamp, Suzanne Duchamp, Max Ernst...

 
Besök
Bildmuseets webbplats för mer information.