Yttrandefriheten i den digitala tidsåldern


mois-de-la-francophonie-ok2018

Konferens

Redigerad på 26/02/2018

Datum

måndag 26 februari 2018
11:39

Dela

Return

OIF:s (Organisation Internationale de la Francophonie) medlemsländers ambassader anordnar ett seminarium om yttrandefrihet, en rättighet som är en central förutsättning för våra samhällens demokrati.

Förmågan att ha, att skapa och att yttra sina åsiker utan att stöta på hinder är grundstenen för förståelse, debatt och enighet. Tack vare dagens nya teknologi har världens medborgare allt större möjlighet att hålla sig informerade och delta i den politiska debatten.

Emellertid kan teknologin även bidra till åsiktspolarisering, för att inte tala om samhällsproblemen som kan skapas till följd av begränsning av yttrandefriheten.

Bland föreläsarna finns företrädare för regeringar, universitet, internationella organisationer och för det civila samhället. De kommer att beröra ämnet från olika synvinklar: hur den nya teknologin underlättar för den offentliga debatten och medborgares samhällsdeltagande, hur den kan leda till polarisering samt mediernas roll i det hela.

Följande föreläsare deltar:

Annika Ben David, Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter
Annika Silva-Leander, från International IDEA
Renaud De la Brosse, från Linnéuniversitet

Debatten modereras av Christophe Premat (Stockholms universitet) och följs av en frågestund.

Det finns ett begränsat antal platser som kan reserveras på förhand på inbjudan.
För mer information om seminariet, kontakta STKHMGR@international.gc.ca via e-post.