Franska föreläsning - Jean-Baptiste Bernadotte


folk-forelasning

Konferens

Redigerad på 19/02/2019

Datum

Från torsdag 14 mars 2019
18:00

Till torsdag 14 mars 2019
19:30

Dela

Return

Varje år firar de franskspråkiga länderna sitt språk och sin kultur genom olika evenemang hela mars - frankofoni-månaden. Den 14:e mars 2019 kl.18 bjuder Folkuniversitetet på en föreläsning på lätt och tydlig franska om Jean-Baptiste Bernadotte.

"I min ungdom var jag republikan, men nu är jag rojalist.

När han låg på dödsbädden, mätt på liv, ära och berömmelse, dikterade han stolt att "ingen har visat upp en karriär som liknar min".

Föredraget illustreras genom ett rikt bild- och ljudmaterial.

Föreläsare: Christophe Luciani har undervisat i franska som främmande språk i Stockholm sedan tjugo år tillbaka.

Boka din plats här: https://www.folkuniversitetet.se/Kurser--Utbildningar/Sprakkurser/Franska/Franska-specialkurser/Stockholm/franska-forelasning---napoleon-bonaparte/